Polityka prywatności i plików cookies

 

I.                   Podstawowe informacje

1.      Administratorem danych osobowych na stronie pawelczerwinski.com jest firma Czerwińscy Spółka Cywilna, mająca siedzibę w Łodzi, przy ul. Traktorowej 22/142, NIP: 7272831316 . Można się z nami skontaktować w każdej chwili z wykorzystaniem adresu e-mail:kontakt@pawelczerwinski.com

2.      Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, na jaki została wyrażona zgoda.

3.      Użytkownik niniejszej strony może w każdej chwili zaktualizować lub całkowicie usunąć swoje dane osobowe. Można to zrobić samodzielnie lub korzystając z naszej pomocy.

4.      Zapisując się na newsletter lub dokonując zamówienia, użytkownik przekazuje nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że będą one przetwarzane wyłącznie w celu, na który została wyrażona zgoda, przechowywane w bezpieczny sposób oraz nieudostępniane podmiotom trzecim, bez uprzedniej wyraźnej zgody użytkownika.

5.      Niniejsza strona korzysta z narzędzi analitycznych, opisanych poniżej, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin użytkownika na stronie. Wykorzystywane są również narzędzia służące do wyświetlania reklam użytkownikom, takie, jak Facebook Pixel i Google AdWords.

6.      Podobnie jak niemal wszytkie strony internetowe, my również wykorzystujemy pliki cookies.

II.                Administrator

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej pawelczerwinski.com, jest:

Czerwińscy Spółka Cywilna

Traktorowa 22/142

91-129 Łódź

NIP: 7272831316

Dane kontaktowe:

e-mail: kontakt@pawelczerwinski.com

III.             Uprawnienia użytkowników:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych na stronie pawelczerwinski.com, użytkownikom przysługują następujące prawa:

1.      prawo dostępu do danych osobowych,

2.      prawo do sprostowania danych osobowych,

3.      prawo do usunięcia danych osobowych,

4.      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5.      prawo do wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych,

6.      prawo do przenoszenia danych,

7.      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

8.      prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka została wyrażona.

Użytkownik może zwrócić się do nas również z żądaniem udostępnienia szerszych informacji, odnośnie tego, jakimi danymi konkretnie dysponujemy oraz w jakich celach je przetwarzamy.

IV.             Cele, w jakich przetwarzam Twoje dane osobowe

       1.Newsletter

Zapisując się do newslettera, użytkownik przekazuje nam swój adres e-mail oraz swoje imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by zapisać się do newslettera.

Dane te wykorzystywane są w celu przesyłania użytkownikowi newslettera, a podstawą prawną do ich przetwarzania jest zaznaczona zgoda. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej użytkownik zrezygnuje z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie danych użytkownika z bazy.

W każdej chwili użytkownik może sprostować swoje dane zapisane w naszej bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera.

       2.      Zamówienia i wystawianie faktur

Zamawiając na stronie internetowej jakikolwiek produkt, użytkownik podaje nam dane niezbędne do realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, wystawienia faktury i uwzględnienia jej w dokumentacji księgowej, a także mogą być wykorzystane w celach archiwalnych i statystycznych.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a później do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Mamy obowiązek przechowywać faktury przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło wystawienie faktury VAT.

W przypadku danych podanych w celu realizacji zamówienia użytkownik nie może sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

      3.      Reklamacje i odstąpienie od umowy

Składając reklamację lub odstępując od umowy użytkownik przekazuje nam dane osobowe zawarte w treści swojego oświadczenia (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz ewentualnie numer rachunku bankowego).

Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy.

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy użytkownik nie ma możliwości sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

4.      Kontakt z wykorzystaniem formularza

Kontaktując się poprzez formularz kontaktowy, użytkownik podaje nam przynajmniej swój adres e-mail oraz imię. To od użytkownika zależy, czy w treści poda dodatkowe dane. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by nawiązać z nami kontakt.

Dane użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z użytkownikiem. Podstawą, do przetwarzania danych jest zgoda użytkownika. Użytkownik ma prawo żądać przedstawienia historii prowadzonej korespondencji oraz może domagać się jej usunięcia, chyba że zachowanie korespondencji uzasadnione jest naszym interesem (np. ochrona przed roszczeniami).

V.                Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Dane użytkownika mogą być przetwarzane przez podmioty trzecie, którym zlecamy wykonanie poszczególnych czynności związanych z zapewnieniem właściwego funkcjonowania strony internetowej. Podmioty, którym zlecamy przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych, to:

1.      MSERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą przy ulicy Stacyjnej 1, 53-613 Wrocław, NIP 8971849179 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

2.      GetResponse sp.z.o.o z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Arkońska 6/a3, 80-387 Gdańsk, NIP: 9581468984  – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapiszesz się do newslettera,

3.      IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241B, 53-234 Wrocław, NIP: 8981647572 – w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są Twoje dane, o ile wystawiam dla Ciebie fakturę,

4.      Clickmeeting sp.z.o.o z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Arkońska 6/a4, 80-387 Gdańsk, NIP: 5842747535 – w celu korzystania z systemu webinarowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli bierzesz udział w webinarze,

VI.             Logi serwera

Korzystając z naszej strony internetowej użytkownik przesyła z wykorzystaniem swojego urządzenia zapytania do serwera, na którym przechowywana jest nasza strona. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, które używa użytkownik. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Ich zawartość nie jest nikomu ujawniana.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji konkretnych osób.

VII.          Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika. Na stronie internetowej stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej wyświetlana jest informacja o stosowaniu na niej plików cookies. Akceptacja komunikatu oznacza, że użytkownik zgadza się na korzystanie z plików cookies. W każdym czasie użytkownik może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

Ustawienia dotyczące plików cookies mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony www.

Wykorzystujemy cookies własne w celu:

a)      zapewnienia prawidłowego działania strony,

b)      realizacji procesu zamówienia,

c)      prawidłowego działania pop-upów i formularzy.

Wykorzystujemy również cookies podmiotów zewnętrznych:

a)      Google Analytics (wydawca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – w celu tworzenia statystyk i ich analizie dla optymalizacji strony,

b)      Google Ads (wydawca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – w celu promocji naszej strony internetowej,

c)      Facebook Pixel (wydawca: Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA) – w celu reklamowania naszej strony internetowej w serwisie Facebook,

VIII.       Zmiana polityki prywatności i plików cookies

 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Zmiany będą wprowadzane jeśli będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania naszej strony internetowej. Aktualny tekst polityki prywatności oraz wersje archiwalne zawsze będą znajdować się na naszej stronie internetowej.

Przewiń do góry